Stap niet onbezonnen in een project


Vaak wordt door een aantal factoren zoals tijdsdruk, financiële druk, gebrek aan kennis van zaken of de verkeerde mensen op de verkeerde plaats, projecten gestart die weinig of geen kans op slagen hebben.

De statistieken liegen er niet om:

  • 10% van alle projecten wordt nooit afgerond; 
  • Slechts 18% van de projecten wordt binnen budget en op tijd opgeleverd; 
  • 50% van de projecten mislukt gedeeltelijk;  Van de (deels) mislukte projecten voldeed 
  • 27% niet aan de verwachtingen en liep uit op de tijdsplanning; 
  • 16% van de projecten reizen de kosten de pan uit. 

Opvallend: 86% van alle IT-projecten falen op basis van een slechte projectdefinitie. 

Daarom leggen we bij Nextel een grondige focus op de project definitie. Een goede start is al de helft van het succes. Als tijdens het project afgeweken wordt van de projectdefinitie hebben we dan ook geen angst om het project eventueel stil te leggen en pas terug te starten als iedereen terug op dezelfde lijn zit, na het opstellen van een nieuwe definitie en een nieuw kostenplaatje. 
 
Bij Nextel houden wij vervolgens verschillende punten, die bepalend zijn voor het slagen van een project, scherp in de gaten: 

  • Het vooraf gedefinieerde eindresultaat moet behaald zijn; 
  • Een tijdige oplevering, waarbij er tussentijds en tijdig een bijstelling heeft plaatsgevonden van de opleverdatum, steeds goedgekeurd door de opdrachtgever; 
  • Binnen het opgestelde budget blijven; 
  • De klant tevreden is met het resultaat en er goed mee overweg kan; Geen onvrede door een chaotisch verloop of veel onaangekondigde werkverstoringen; 
  • Het resultaat geaccepteerd wordt door de gebruikersorganisatie. 

Na elk project nodigen we de klant uit om een enquête in te vullen om onszelf kritisch te meten en eventueel bepaalde procedures bij te stellen voor een volgend project. Zo verbeteren we keer op keer onze projectaanpak, waarbij u als klant centraal staat.