Mobiele oplossingen voor field inspecties

Installaties, containers en materialen moeten steeds in perfecte staat zijn zodat de operationele werking niet in het gedrang komt. Om deze operationele werking optimaal te garanderen moeten er voortdurend en tijdig inspecties worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat deze controles voldoen aan de gewenste kwaliteitseisen en gebeuren volgens de vastgelegde procedures. De verzamelde informatie moet worden samengevoegd en ter beschikking worden gesteld voor verdere analyses. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om pro actief te handelen en sneller in te kunnen grijpen bij wederkerende gedetecteerde problemen.

Digitale inspectieformulieren

In de praktijk  houden de meeste controleurs niet van het vervullen van de noodzakelijke administratieve taken. Met de mobiele field inspectie oplossing behoord het papier werk tot het verleden. Omdat belangrijke zaken automatische worden ingevuld en gegevens op een eenvoudige manier kunnen worden geregistreerd kan de controleur zich focussen op het effectief uit voeren van de inspecties. Een klant specifieke navigatiestructuur zorgt ervoor dat alle te controleren elementen worden gecontroleerd.

Het digitale inspectieformulier verhoogt de kwaliteit van de controles en heeft men inzicht in zijn week of dag planning met de daaraan gekoppelde inspectiedetails. De online verbinding zorgt ervoor dat men altijd de meest actuele gegevens en documenten ter beschikking heeft.

Deze transformatie van de papieren inspectieformulieren naar een digitale inspectie registratie vereenvoudigd het administratieve proces en vermijd fouten omdat de gegevens niet meer manueel moeten worden ingegeven  in het centrale systeem voor verdere verwerking.  

 

Toepassingsgebied

In alle sectoren worden dagelijks controles uitgevoerd. Vele van deze inspecties worden nog uitgevoerd op papier. In de meeste werksituaties kan men gebruik maken van mobiele apparatuur om de digitalisering van deze inspecties te ondersteunen. Het papierwerk behoort tot het verleden en uw digitale fotocamera kan je voortaan thuis laten.

Voordelen

  • Controles gaan sneller , dus goedkoper
  • Uitsluiten van onvolledige controles
  • Gegevens real-time beschikbaar
  • Verlagen van de foutmarges
  • Vereenvoudiging van administratie
  • Geen papieren meer