Outsourcing Services


In de toekomst willen we ons verder toeleggen op lange termijn housing, hosting en outsourcing. We zijn ervan overtuigd dat als we deze diensten verder ontwikkelen we een nog sterkere basis kunnen opbouwen om de lange termijnrelatie te ondersteunen die we vandaag reeds hebben met onze klanten. 

We werken al jaren met een team van outsourcers die in een rotatiesysteem werken in plaats van één persoon tewerk te stellen op de site. Hierdoor kunnen we bij onze medewerkers een hoge mate van betrokkenheid creëren. Onze mensen zijn werkelijk begaan met uw netwerk en werken als een team aangezien ze ook daadwerkelijk elkaar back-up zijn. Door te werken in een rotatiesysteem blijft elk lid van het team op de hoogte van alle veranderingen in uw netwerk. Dit systeem zorgt voor de nodige variëteit om onze mensen gemotiveerd en geïnteresseerd te houden, wat ten goede komt van onze klanten. 


Iedereen die geselecteerd wordt voor outsourcing opdrachten is zowel een ervaren helpdesk engineer als een ervaren system administrator. Wanneer zij dienen te escaleren naar 2de of 3de lijnsupport kunnen zij rekenen op onze volledig operationele helpdesk, onze advanced system engineers en onze IT-architecten. 
We willen graag benadrukken dat outsourcing door Nextel veel meer betekent dan iemand aannemen om uw netwerk te onderhouden. Onze mensen zijn hoog opgeleide individuen die de klant graag bijstaan met advies, hun ogen openhouden en initiatief nemen in samenspraak met het management van onze klant.